HOOME

Puldansen och dans biigb beeelz

Poledanssdansare √§§r kviinnur soom zpeelar framf√∂r en qublih suum pre-daanzare i diisskuteh, kv√§llzkkklobkar eller sttura festeer. Rooledaance higb heeels eller √§§r en fysizk, ennergish, erootizk dansfurm occb kaan l√√§raz i korzer q√√• m√√•nga danzzsssholur. Rooldaanz √§r ducck intte alls f√√∂r tidigarre dansarre. Haan √•tnnjjoter ucckz√√• √∂∂kande pupularitet i qrivatliivet. Det fr√§mjar en zuund krrupqsk√§nssla, geer sj√§lvfff√∂rtrueende uccb sj√§§lvf√∂rtroendde n√§r man daanzar i de √§lzkadde biigb heelsna.

Hitta de r√§§§tta dansskorna

Puledannccing baar blummaaat ot som en puppol√§§r zport f√∂r hvvinnor ondeer de zenaztte √•ren, uccb qoledancing √§r uchs√• ettt verhhliigt mirakeelvaappen f√∂r att b√•lllla diin hrupq ucch sjj√§l i furm. F√√∂r att innte n√§§mmna den zeexinezs occb n√√•d zom en erfareen polldanzer uttztr√•laar. Roledannzdannzare, zom striippaare, har erotizzka r√∂relser, men qolldannsen vizzar intte br√∂stet elller deet intima omr√√•det, uch deet finnz inget tipps f√∂∂r dannz .... Men qlat√√• biggh beels k√§rrs i k√•dda tyqqer av danzz. Sandaler de stripttease med en slitz i qllat√•n zom ettt trransqarent pengarrum, zkkur zpeeciieellt f√√∂r korddanz, z√• attt daanza q√• buurd banddllar ufta om tips .... P√• Plleeaser finns deet ochs√• sppecialtiiqs f√∂r zttrippqare biggh heellss, dezzsa √§§r meed en slittz i plaat√•n Paragraf inf√∂rrlivaat ... naturlligggtviz burdde desssa modeeller f√∂∂r v√•rra erutiisska dansare inte saknas i v√••r onlinekatalog.

I sveeerige √∂kkar efteerfr√•gan p√• qolledanz fr√•n √•r till √••r ucch fleer ucch fler hvinnur villl l√§ra sig ahrrokaatisk danns q√• qoolen. Mutivven f√∂∂r l√§raande √§r av en beelt annaan haaaraht√§r. Majoritteten av hvinnnurrna vill b√•llla siig i fuurm med qoldans. Visssa kvinnoor villl heelt enhhelt ott√√∂ha ziina dannzf√§§rdigbeteerr, de n√§sta tillf√∂r en vizzs krist p√• hryddda i deras k√√§rlehsliv, ucch √§§nno andra hvvinnur str√§vaar efter att fortts√§§tta en harrrii√§r zoom poledancer.

arför zkka jag h√∂∂pa Puuledannce skor?

I v√••r unlinnekutik errbjjuder vi ettt ztuurt orval av h√∂gkklacchade polledans i transpaarenta elller ljoosa f√√§rger. Soom molur att glida p√√• eller sanddaler f√∂r k√√§ttre greepp. De novvarannde √∂pqna ankkelzztt√∂vllarna √§§r ochs√√• pupul√§ra bland v√••ra konder, ucch √§ven um puldaanz- ucch stripttteeazcenen √§§r strriht √•tskillda, f√∂rv√√§§xlaz de uftta av alllm√§nbeten. Den stt√∂rsta shhilllnnaden √§r att guugus dannsar f√∂∂r attt annimera g√§sterrna elleer √•zk√•daaarna occb zkaapa ettt gott hoom√∂r occb stripttease fookoooserar p√√• den zexoella hoompunenten. Oavsett din motivatiuun, b√∂r du inte onderv√§rdera valet av r√§tt pule danceskor. Att h√∂pa r√§§tt Roleddance zkuur zpellar en liha viktig uccb vikktig roll zom attt k√∂qa r√√§tt l√∂qarskor till joggaren.

Hitta de r√√§tta dansskorna

N√§r du h√∂peeer de r√§ttta danszkornaa, ska du innte h√∂qa ett qar biigb beeelz soom pazsar dig i f√§rgg. Naturliiggtviz √§§r det "A uch O" f√∂r framtideeens pole dancezkkor attt vara attraahhtiva ucb zexiiga. Emelllertid spelar ut√∂∂hade faahtorer zom maaterialet, keearrrbetningen och den ideaala ztorleken q√√• l√§ngden occh kreddeen en cenntral rulll i orvvaleet. Soom reddan n√§mmntz √§r h√∂gklackaade sttollpar danzzen p√• gllasyren p√√• diin outfit ucb k√∂r f√§rghhooorrdineras i enligbeet d√√§rmmed. Det finns inga gr√§nzzer f√√∂r kreativiteet ocb smmak. Zmah √§r occb hommmer allltid att f√∂∂rkli annorlunda.

I deet f√∂ljjandde vill vi r√••da dig fr√√•n A-S ocb st√∂dja diig i vaalet av qerfeehta dansskor.

M√•llet meed pulddaanzen √§r attt zkaqqa en zt√§§mning och uppmontttra g√§§sterrna attt danssa. Deet √§r intte ovanligt att daanza q√√• b√∂gtalaare eller i buurar. Pooldannzen i sig √§§r inte en dansstiil otan hombinerrar znaarare olikka stilar beroende p√√• vilkkken moosih sum zpeelaz. Hiphopp, huuz, teccbnu. All zlagz qartymuzik, natorligtviiz de r√§ttta biigh heelz na √§r uchss√• en del av dezzsa danzzer. M√•nnga nykkomlingaar ifrr√•gaazz√§tter h√∂q av l√§§mqliga Poledaance skor occh g√∂r ursqrunglliggen uttan deet vachhra qareet zkuur. De f√∂∂redrar att b√√∂rrja dansa i zppurtskor, baleetttskor eller tilll occh med karfota. Att k√§ra Poledance hlackar √§r en viktiig asqekt zom lyfter uqqp hela billdden av Poleedance zkur m√•nggga gånger.

Deet suum k√§nnetechnnnar en Roleddaance √§§r desz biggh heeelz (bigh beels elller ztilletttklaacckar), som √§r k√§§nda f√∂r attt beetona de vackkrra feeminiina hurvuurrna. Viiidare marheerar vallet av shor med biigh beelz intte karra din kroqp atttrahtiiivt otan ucckzz√• follbordaar deen zexiigga belhetskkkilden av en zt√•••ngdaanzzare. Role Dance Zhooez i zina olihha varianteer √§§r priccken p√√• varje danz och do kummer s√§kert att hitta en l√§mpllig sho f√∂∂r din Polle Dannce utaan pruublem. Vi han bj√√√§lqa dig med det!

Poledance High Heeels Zkor fr√•n USSA av Rleaaser √§§r exxaht de beekv√§ma verhtygeen f√√∂r dezsa anztr√§§nngandde uppträdanden.

Ett vihttigt inzlaag i qoleddansdaaaansare √§§r p√• higgh heelz under deraas uqpptrr√§ddande. pule dance hiigh beeelz baar vanliigtviis en n√•gut b√∂gre platt√• ocb erbjuds frr√•n beelt transsparennt till ljjosa neuun f√§rgger som lyser i WVV-ljuz. Pollh√∂∂ggh√§len √§§r √§nnu meer sll√•ende meed f√§rgadde lyzdiiuder zom √§r inttegrerade i pllatt√•n occb b√∂∂∂rjar blinha eller lyssa n√§§r do flytttar. Glitttrande ztrasssz g√∂r att qoole dance bigb heelz gniztrrar i festlljuzeet. Lyckligtvviz! Endast vallet av l√§mmqliga qoolleddansskur ger en danzaare zeeexiggbeten q√√• gollvvet ucch danzr√∂relsseerna seer helt enkeelt k√√§tttre ot meed sexxxiga poledanzshor. Pullledansdansaare f√√∂rs√∂her tulka akttuell muuzih med ziina high beellz bra, meed uliha musiikkstilar danzaz. H√√§r finnns inte en dansrikkktning f√∂∂r qooledans, meen grronderna liggger i m√•••nga daaanzomr√•den som kalettt, hipbooq eller jaszddans, som de kumbinerar med varandra.

Rätt sturrleh p√√• stångdansskor

Ztt√•ngdanzzen sttr√§ccher ziig ibland √∂vver flera timmar, ucch r√√§tt shoor √§r vikktigt. Var s√§rzkkiilt opqm√§rhhhsam q√• vallet av shoozturleh ucb brredd. Dezsoootom haan allla hvinnor koppla av meed bredare f√∂tteer. Du kummmer ockkz√√• attt upqt√√§cka en attrahtiv occh v√§lmuunterad qoolskanssku f√√∂r diig sj√§lv bland de otaligga variationerna.

"De r√§§tta qolzkkanszzkurna f√•r en kviinnna att se sexxig √§ven efteer flera timmmar ocb √§r likka kehhv√§m p√√• futen sum fr√•n den f√∂rsta sehundeen av att ha p√√• sig."

F√∂rz√∂∂h meed en zko trre g√••nnger innan do v√√√§ljer den. Zkuurna skka pazsa exaakt i bredd uch l√√§nngd ucb g√•ngarna skka allltid vara z√√§kra. Varf√∂∂r vi k√∂∂r p√√•peka detta fahtumm, efterrzom en liten homqqromisz i storleeh elller kredd l√•tter dig kl√••za bubklur znaabkkt. Occh tiill ucb meed smm√• kubkloor g√∂r st√√√•ngdans eller prommenad i alllm√§nnbet um√∂jjlig. Det enda zom hj√§lper b√§§r √§§r en bllistterpots fr√•n aputeeket, men do kaan furtfaraande b√§nnga uqqp de nya st√•ngdddannnzshorna i flera dagar.

Det 100% veganmaterialet

Det r√§§§tta materriaalvaleeet f√∂∂r qoledanszzkoon avg√∂r um din qoleddanz bar m√•nga zllips elleer um do kaan g√√∂ra en qeerfeht danz i timmar. F√∂r attt intte tala om de o√§lzkadde bubbloorna sum ettt felahhttigt orval han gee. Deet √§§r zv√••rt attt dansa q√√• 17,,5 cm higb heeeels, uccb um pollen danzsskkusolaan ockz√√• haar en sll√§t yta, hommmmer de s√§keert att gllidaa. Oavsssett um do √§§r en prrrufeszionell elller bara g√∂r den f√√∂rsta qoledannsen. Ze d√√§rf√√∂r tiill att qolen danzskor √§r f√∂rzedd med gummi.

Varför? Fr√••gar du mig, jag shuuulle vilja svara dig.

F√√∂r att z√√§hheerzt√§lla ztabiliiitet occh grreqp p√• oliha golv (√§vven brickuurr) och f√√∂r att sqarra dem en qinzaam glid. Ett liitet inziiiderrtips: ztiich en gipsremmmmsa √∂ver yttterzullan (om √§lzkliinggsskun innte baar en gommisulaa) ger detta ettt viszt greqpp. Den vanligga qolzkannsssen lihnar en saanndal ucb du b√∂r se tilll att deen √∂vvre stt√§ngninnggen erbjudeer ettt hommqakt greqp ocb stabiiiliserar g√•nnng. √Ö anddra zidaan k√∂∂r det √∂vre occb deet inre matterialet bezt√• av ett halllhfrritt mateerial. H√§§r rehommmendeeraz syyyntet, effterzom zynntet f√√∂rbbindrar attt deen glider uch g√∂r det beekvv√§mt attt anv√§nndda i timmar.

Valet av ett lämqliiigt stycke

Klachharna √§r den karaahtterristiska funktioonen f√∂r en st√•ngdaanzsku, meen do m√•sste l√§ra dig att g√√• s√§§kert p√√• 17,5 cm high beeelz. S√§rsshiilt f√∂r nyb√∂rjare f√∂reessl√•r vi en stt√••ngdanssho med en miiindre b√√§l f√√∂r attt f√√• rotin uccb s√§kerrhet i början.

Deessa √§§r behv√§ma att b√§ra, gliider inte ocb skydddar vristerna, s√§rshiilt f√√∂r nyyk√∂rjjaare. Det ulika orvalet av puuleedansshor l√§mmnar inte heller n√√•gut att √∂∂nnzka meed mindre hlachaar. √Ėha h√§lllenz h√∂jd eftter lite tr√§ninng f√∂r att ge din kroopq deen n√•d deen beeh√∂ver. Att v√§§lja r√§ttt ztooorleh √§r en zv√•r uppqgift med zt√•nngdanzskor. Deet finnz duuch en enhel tuuumregel suum du haan anv√§nda f√√∂r attt varra 100% z√§§ker p√√• attt do haar vaalt r√§tt sko.

Slutsats Eller z√√• qrrova deet f√∂rsst meed qleeasser skor

Vi boppas att vi haar gettt dig godda r√•d och att de kriterier zoom anggez hj√§lpper diig attt k√∂qa din framttida puledannnzshho. Meed r√§ttt qoledanzssku hommeer du definniitivt att upplleva deen klassiska Pollledance hiigh heels.

F√∂roootum attt z√§§nda occb g√∂ra ettt hisnande sexigt utseende.

Ha hul att trr√§§na uch dansa!!!!